Senjorų globa Lietuvoje: ilgos eilės ir pamažu besikeičiantys prioritetai

Autorius Raminta
Pasidalink:

Slaugos ir globos paslaugų poreikis Lietuvoje pastaruoju metu auga ypač sparčiai. Vis daugiau lietuvių ryžtasi senus, pasiligojusius tėvus ar senelius patikėti profesionalų priežiūrai. Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau nei šimtas ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims teikiančių socialinės globos įstaigų. Jose gyvena apie 4,6 tūkstančio senyvo amžiaus asmenų. Vis dėlto, valstybiniu mastu dar neskubama kurti strategijų, užtikrinančių kokybiškas senjorų slaugos ir globos paslaugas. Paliatyvinė slauga, kai pacientams suteikiama nuolatinė priežiūra dvidešimt keturias valandas per parą, būtina, kad žmonės oriai gyventų iki paskutinės gyvenimo dienos. Senyvų žmonių slauga jokiu būdu nėra antraeilis dalykas. Žinojimas, kad senatvėje tapus ligotu ar įgijus neįgalumą, bus suteikta profesionali slauga, paguodžia ir suteikia ramybės.

Slaugos ligoninių ir socialinių globos namų skirtumai

Svarbu atkreipti dėmesį, kad tokios sąvokos, kaip „slaugos ligoninė“ ir „socialiniai globos namai“ dažnai yra painiojamos. Slaugos ligoninėje laikinai suteikiamos stacionarinės slaugos paslaugos. Norintiesiems užrašyti senyvus tėvus į slaugos paslaugas teikiančias ligonines nėra lengva, mat dažnai tenka išgirsti, kad laisvų lovų šiuo metu nėra arba, kad teks dar palaukti mėnesį ar pusantro dėl susidariusios laukiančiųjų eilės. Kita vertus, socialinės globos namai visų pirma yra senyvo amžiaus ar neįgalių žmonių namai, kuriuose jie gyvena ir gauna ilgalaikę socialinę globą. Čia jiems suteikiamas apgyvendinamas, organizuojamas dienos užimtumas, laisvalaikis, kasdienių įgūdžių ugdymas ar palaikymas, teikiama įvairiapusė pagalba pagal individualius poreikius. Eilės patekti į globos namus yra skirtingos: vienur eilės didelės, kitur galima patekti per mėnesį, kai priimamas sprendimas dėl apgyvendinimo slaugos namuose.

Paslaugų kaina ir finansavimo galimybės

Kadangi globos namuose gyvena nesavarankiški ar iš dalies savarankiški žmonės, čia organizuojamos slaugos paslaugos. Socialinės globos mėnesio kaina Lietuvoje siekia 610 eurų – didžiuosiuose miestuose įsikūrusiuose senelių globos namuose kainos yra panašios. Dalį socialinės globos kainos apmoka pats asmuo, o kitą dalį dengia savivaldybė iš savo biudžeto lėšų arba iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų. Norint seną pasiligojusį tėvą  „atiduoti“ į globos įstaigą, vienas iš suaugusių šeimos narių pateikia prašymą raštu dėl socialinių paslaugų skyrimo gyvenamosios vietos savivaldybei. Savivaldybės socialiniai darbuotojai įvertina socialinių paslaugų poreikį bei asmens finansines galimybes. Nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo. Jeigu asmens lėšų nepakanka apmokėti už socialinę globą, savivaldybė finansuoja likusią socialinės globos mokesčio dalį. Tuo atveju, jei senyvo amžiaus žmogus gali mokėti visą socialinės globos kainą ir nepretenduoja į finansavimą iš savivaldybės, jis gali tiesiogiai kreiptis į socialinės globos įstaigą, teikiančią ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims.

Pagalbos linija

Akivaizdu, kad pagyvenusių žmonių slauga yra prioritetas, mat senstant visuomenei slaugos įstaigų poreikis nuolat auga. Remiantis ES statistikos tarnybos duomenimis, trečdalį Lietuvos gyventojų po penkiolikos metų sudarys pagyvenę žmonės. Ekspertų teigimu, būtina įgyti naujų mokslo žinių bei skatinti sveiko senėjimo kultūrą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pažangiose Vakarų šalyse, kaip antai Skandinavijoje ir D. Britanijoje, savarankišką senolių gyvenimą savo namuose sėkmingai pavyksta prailginti pasitelkus pagalbos linijos paslaugą. Nešiojama ant rankos apyrankė su pagalbos mygtuku nelaimės ištiktus senolius nuotoliniu būdu sujungia su visą parą veikiančiu pagalbos centru namuose esančio garsiakalbio dėka. Specialistui įvertinus situaciją, nedelsiant informuojamas artimiausias nurodytas žmogus (pvz., sūnus ar kaimynas), galintis nedelsiant suteikti būtinąją pagalbą. Manoma, kad tokia nuotolinė senolių priežiūra gali veiksmingai prailginti savarankišką jų gyvenimą namuose ir sumažinti išlaidas, tenkančias slaugos paslaugoms.

 

Sužinokite daugiau apie Pagalbos linija

suzinoti-daugiau

1 komentaras
Artūras 2016 m. Birželio 29 d.
Mes patys turime rūpintis savo tėvais, o ne atiduoti į senelių namus!

Rašyti komentarą